Úvod

Vážení občania,

blížia sa komunálne voľby, v ktorých si budeme voliť svojich zástupcov
pre nasledujúce 4 roky na správu vecí verejných a teda tých, ktoré sa
nás všetkých týkajú.

Týkajú sa nás hlavne z pohľadu správy finančných prostriedkov
s ktorými hospodári obec prostredníctvom svojho
zastupiteľstva a potom starostu. 

Jedine cez obecné financie je možné ovplyvniť kvalitu života v našej obci.
Cesty, chodníky, osvetlenie a množstvo ďalších vecí, ktoré sa nás
bytostne dotýkajú keď sa pohybujeme po našej obci
a chceme využívať všetko, čo nám od obce za naše dane patrí.

Uvážený a zodpovedný prístup občanov pri voľbách by mal zohľadniť postoj
dosluhujúceho starostu k nerešpektovaniu poslaneckého zboru a
jeho svojský prístup k verejným financiám.

Je nevyhnutné zastaviť svojvoľné a nekontrolovateľné hospodárenie
a vrátiť do vedenia obce slušnosť a verejný záujem, nie súkromné aktivity 
a osobný prospech ako doteraz.

Ing. Jozef Horváth

Nahrávky zo zasdnutí OZ: Na stiahnutie

Odporúčam navštíviť: Fotogaléria - Komunálne voľby 2014 Nasledujúca stránka: Rekonštrukcia kostola