Úvod

Hračky pre Deň detí 2014, ktoré zakúpili poslankyne OZ p. Eva Horváthová, p. Diana Zimanová a p. Edita Halászová z výnosu zábavy 3. Ladies Night.Nasledujúca stránka: Oficiálna WEB stránka